Etapy terapii

Etap 01

Kontakt
ze szpitalem

Wstępna odpowiedź na zapytanie
Etap 02

Dokumentacja
medyczna

Przekazanie dokumentacji medycznej pacjenta
Etap 03

Konsultacja
lekarska

Kwalifikacja do terapii komórkowej
Etap 04

Finalizacja
umowy

Podpisanie umowy i uzgodnienie terminu zabiegu
Etap 05

Rozpoczęcie
terapii

Terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi w ramach Produktu Leczniczego Terapii Zaawansowanej (PLTZ)
Etap 06

Koniec
terapii

Ocena postępów terapii