Prof. dr hab. n. med.

Stanisław

Kwiatkowski

Dr n. med.

Olga

Milczarek

lek. med.

Marek

Libura

lek. med.

Mateusz

Gąciarz

Dr n. med.

Krzysztof

Miklaszewski

Dr n. med.

Zdzisław

Kawecki

Prof. dr hab.

Marcin

Majka

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Jakub

Swadźba

Rejestracja szpitala SCM
Sala chorych szpitala SCM
Poczekalnia szpitala SCM
Kadra lekarska
Kadra naukowa
Szpital

Kadra lekarska

Prof. dr hab. n. med.

Stanisław

Kwiatkowski

uzyskanie tytułu profesora medycyny

2014

zajmuje się medycyną regeneracyjną w zakresie wykorzystywania komórek macierzystych w neurologii

od 2005

Ordynator Oddziału Neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

od 1999

adiunkt w Katedrze Chirurgii Pediatrycznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego CM

od 1999

obrona pracy doktorskiej

1998

II stopień specjalizacji z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii

1993

I stopień specjalizacji z zakresu neurochirurgii

1988

Collegium Medicum UJ na stanowisku asystenta i starszego asystenta

1982 - 1997

Liczba publikacji

88

Impact Factor

23,7

Dr n. med.

Olga

Milczarek

nagroda Travel Award

2014

uzyskanie tytułu specjalisty neurologa

2013

zajmuje się neurofizjologicznym monitoringiem śródoperacyjnym

od 2012

obrona pracy doktorskiej

2011

Collegium Medicum UJ na stanowisku asystenta i adiunkta

od 2006

zajmuje się medycyną regeneracyjną w zakresie wykorzystywania komórek macierzystych w neurologii

od 2004

liczba publikacji

17

Impact factor

17,97

lek. med.

Marek

Libura

prowadzi badania kliniczne

od 2013

ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

od 2008

uzyskanie tytułu specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu

2008

audytor TUV Rhainland Poland Warszawa

od 2006

liczba publikacji

26

lek. med.

Mateusz

Gąciarz

uzyskanie tytułu specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu

2016

kurs USG w ortopedii i reumatologii

2013

kurs z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu

2010

lekarz Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

od 2009

Dr n. med.

Krzysztof

Miklaszewski

Kierownik Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

od 2014

obrona pracy doktorskiej

1998

II stopień specjalizacji z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej

1996

liczba publikacji

13

Dr n. med.

Zdzisław

Kawecki

starszy asystent Oddziału Neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

od 2003

II stopień specjalizacji z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej

1997

obrona pracy doktorskiej

1996

II stopień specjalizacji z zakresu neurochirurgii

1989

Kadra naukowa

Prof. dr hab.

Marcin

Majka

uzyskanie tytułu profesora

2010

Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe

2007

uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

2005

Collegium Medicum UJ na stanowisku adiunkta i kierownika Zakładu Transplantologii

od 2003

obrona pracy doktorskiej

2000

prowadzi badania dotyczące komórek macierzystych

od 1997

Liczba publikacji

177

Impact factor

42,46

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Jakub

Swadźba

Kierownik Katedry Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2017

Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o. o.

od 1998

Prezes Zarządu Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o. o.

2014-2017

pracownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ

1991-2014

II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

2000

obrona pracy doktorskiej

1997

I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

1994

liczba publikacji

42

Impact Factor

68,024

Szpital

Rejestracja szpitala SCM
Sala chorych szpitala SCM
Poczekalnia szpitala SCM