Komórki macierzyste

Komórki macierzyste są odpowiedzialne za regenerację tkanek i narządów. Badania nad ich zastosowaniem w medycynie prowadzone są od wielu lat. Wiedza dotycząca ich skutecznego działania staje się z roku na rok większa i pełniejsza. Komórki macierzyste wykorzystywane były głównie w leczeniu pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne oraz w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym.

MACIERZYSTE KOMÓRKI MEZENCHYMALNE (MSC)

Macierzyste komórki mezenchymalne (MSC) budzą ostatnio największe nadzieje. Komórki MSC dzięki swym wyjątkowym właściwościom do proliferacji i różnicowania w wiele różnych typów komórek, mogą mieć zastosowanie w leczeniu innych jednostek chorobowych np. układu kostnego, nerwowego, chorób naczyń, pęcherza moczowego i serca. Wydzielają one szereg czynników wzrostu, cytokin i chemokin, wpływając bezpośrednio na inne komórki w ich otoczeniu, sprzyjając procesom regeneracyjnym.

Jednym ze sposobów na pozyskanie komórek macierzystych na potrzeby medycyny regeneracyjnej jest ich izolacja z dorosłych tkanek np. tkanki tłuszczowej lub szpiku kostnego. Komórki MSC pozyskane ze sznura pępowinowego (Galarety Whartona) posiadają cechy embrionalnych komórek macierzystych i jako najmłodsze komórki wydają się być optymalne we wszystkich zastosowaniach medycyny regeneracyjnej. Mają one niewielką immunogenność, dzięki czemu mogą być stosowane do leczenia osób niespokrewnionych.