Medycyna
regeneracyjna

Szansa na lepsze życie

Medycyna regeneracyjna to dziedzina innowacyjnych terapii medycznych, stymulujących organizm do naprawy, wymiany i regeneracji uszkodzonych lub chorych tkanek i narządów.

RegenMed specjalizuje się w eksperymentalnych terapiach, wykorzystujących Produkty Lecznicze Terapii Zaawansowanej(PLTZ) z komórek macierzystych, wytwarzane na podstawie zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

RegenMed to jeden z pierwszych prywatnych szpitali w Polsce, wykorzystujący komórki macierzyste w ramach PLTZ w leczeniu ciężkich chorób.

Zapewnia najwyższy standard opieki medycznej dzięki wysoce wykwalifikowanym i doświadczonym lekarzom, specjalizującym się w terapiach innowacyjnych oraz nowoczesnym metodom leczenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz jak wygląda terapia.

Etapy terapii